Långfristiga lånelöften


Lånebelopp: EUR 2,300,000,000
(med USD 300,000,000 swingline option)
Låntagare: Volvo Treasury AB (publ)
Borgensman: AB Volvo (publ)
Förfall: 2019 (förlängningsoption på: +1Y+1Y)

Co-ordinating Bookrunners:

BNP Paribas
Danske Bank
HSBC Bank plc
Svenska Handelsbanken AB (publ)
Swedbank AB (publBelopp: EUR 1,200,000,000
(with USD 200,000,000 swingline option)
Låntagare: Volvo Treasury AB (publ)
Borgensman: AB Volvo (publ)
Förfall: 2017 (förlängningsoption på: +1Y+1Y)

Co-ordinating Bookrunners:

BNP Paribas
Danske Bank
HSBC Bank plc
Svenska Handelsbanken AB (publ)
Swedbank AB (publ)