Finansiella mål

  • Den årliga organiska försäljningsökningen inom lastbilsverksamheten, bussverksamheten, anläggningsmaskinsverksamheten samt Volvo Penta skall vara lika med eller högre än ett viktat genomsnitt för jämförbara konkurrenter. 
     
  • Rörelsemarginalen för lastbilsverksamheten, bussverksamheten, anläggningsmaskinsverksamheten samt Volvo Penta skall varje år vara bland de två högsta vid en jämförelse med respektive konkurrenter. 
     
  • När det gäller målet för kapitalstrukturen så skall den finansiella nettoskuldsättningen för industriverksamheten exklusive pensionsskulder under normala förhållanden ligga under 35% av eget kapital. 
     
  • Kundfinansieringsverksamheten har ett mål på en ROE (avkastning på eget kapital) om 12-15% och en soliditet överstigande 8 procent.

 

För jämförbarhetens skull kommer lastbils- och bussverksamheten att mätas ihop och anläggningsmaskinsverksamheten att mätas ihop med Volvo Penta. Jämförelserna sker enligt följande:

Lastbilar och bussar

Volvo CE och Volvo Penta

Daimler Brunswick
Iveco CAT
MAN CNH
Navistar Cummins
Paccar Deere
Scania Hitachi Construction Machinery
Sinotruk Komatsu
Terex


Information om utfallet återfinns i Volvokoncernens årsredovisning.