image text: annual report 2007

Volvokoncernen - årsredovisning 2007

"Volvokoncernen hade ett intensivt 2007 - vi genomförde flera stora förvärv, etablerade en stark närvaro i Asien, flyttade fram positionerna i viktiga produktsegment och lanserade många nya produkter. Vi hanterade även en vitt skiftande efterfrågeutveckling på våra huvudmarknader med fortsatt tillväxt i Europa, Asien och Sydamerik och en kraftig nedgång i Nordamerika."

-Leif Johansson, koncernchef

Volvokoncernen - årsredovisning 2007, web Swedish / English
Volvokoncernen - årsredovisning 2007, pdf Swedish / English

Årsredovisningar, arkiv