Volvokoncernens årsredovisning 2009

Volvokoncernen - årsredovisning 2009

2009 var ett mycket dramatiskt år – det präglades av omfattande åtgärder för att snabbt anpassa verksamheten till den exceptionellt kraftiga nedgången på de flesta av våra marknader och av ett intensivt arbete med att ställa om koncernens kostnader till en ny nivå i linje med den minskade efterfrågan.
                                                                                - Leif Johansson, VD och koncernchef -

Volvokoncernen - årsredovisning 2009, web Swedish / English
Volvokoncernen - årsredovisning 2009, pdf Swedish / English

Årsredovisningar, arkiv