Volvokoncernens årsredovisning 2012

Volvokoncernen - Årsredovisning 2012

När jag tittar tillbaka på 2012, ser jag ett år då Volvokoncernen genomgick stora förändringar. I snabb följd genomförde vi en stor organisationsförändring, påbörjade arbetet mot nya strategiska mål, sålde Volvo Aero och lanserade en väldigt viktig produkt i den nya Volvo FH-lastbilen. Samtidigt var det ett år då vi ställdes inför några svåra utmaningar.                                                                                         
                                                                                                      Olof Persson, vd och koncernchef

Volvokoncernen - årsredovisning 2012, web Swedish / English
Volvokoncernen - årsredovisning 2012, pdf Swedish / English

Årsredovisningar, arkiv