Volvokoncernen - Första kvartalet 2016

Volvokoncernens kvartalsrapport för de första tre månaderna 2016 publicerades den 22 april 2016 kl. 07.20

Bibehållen lönsamhet på något lägre försäljning

Under det första kvartalet 2016 hölls lönsamheten uppe tack vare en lägre kostnadsbas och fokus på följsamhet mot svängningar i efterfrågan. Detta trots något lägre intäkter. Försäljningen var 71,7 miljarder, en minskning med 4% varav hälften beror på valutaeffekter. Rörelseresultatet blev 5,3 miljarder vilket ger en rörelsemarginal på 7,5%.
                                                                                           - Martin Lundstedt VD och Koncernchef -

Ladda ner rapporten här:
•    Svensk pdf-version
•    Engelsk pdf-version

Press- och analytikerkonferens kl. 09.00
En presskonferens hölls för media och investerare kl 09.00 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Volvokoncernen representerades av koncernchef Martin Lundstedt.

Presskonferensen webbsändes. Gå till webbsändningen. Presentationsmaterial

Reprisnummer:
SE: +46 85 664 26 38
Konferens Referens (kod): 670137#

Följ oss på Twitter: https://twitter.com/VolvoGroup hashtag: #VolvoQ1


Volvokoncernen - De tre första månaderna 2016 Svensk / Engelsk

Arkiv