Volvokoncernen - Andra kvartalet 2016

Volvokoncernens kvartalsrapport för de första sex månaderna 2016 publicerades den 19 juli 2016 kl. 07.20.

Förbättrad underliggande lönsamhet på lägre volymer

”Trots en lägre försäljning under det andra kvartalet fortsatte vi att förbättra vår underliggande lönsamhet tack vare en bra kostnadsutveckling. Omsättningen minskade med 7% till 78,9 miljarder kronor. Trots detta ökade det underliggande rörelseresultatet till 6,1 miljarder kronor vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,8%”,
                                                                                          - Martin Lundstedt, vd och koncernchef -

Ladda ner rapporten här:
•    Svensk pdf-version
•    Engelsk pdf-version

Press- och analytikerkonferens kl. 09.00
En presskonferens hölls för media och investerare kl 09.00 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Volvokoncernen representerades av koncernchef Martin Lundstedt.

Presskonferensen webbsändes. Gå till webbsändningen. Presentationsmaterial

Reprisnummer:
SE: +46 85 664 26 38
Konferens Referens (kod): 674026#

Följ oss på Twitter: https://twitter.com/VolvoGroup hashtag: #VolvoQ2


Volvokoncernen - De sex första månaderna 2016 Swedish / English

Arkiv