Volvokoncernen det första halvåret 2009

Volvokoncernen - De första sex månaderna 2009

Volvokoncernens kvartalsrapport för de första sex månaderna 2009 publicerades den 21 juli 2009

Det andra kvartalet 2009 var fortsatt svårt resultatmässigt för Volvokoncernen i spåren av det exceptionellt snabba fallet i efterfrågan efter krisen i det finansiella systemet. Vi var dock framgångsrika i arbetet med att minska våra lager, vilket bidrog till en positiv utveckling av rörelsekapitalet.

-Leif Johansson, VD och koncernchef

Presskonferens
Presentationsmaterial

Analytikerkonferens
Presentationsmaterial

Volvokoncernen - De första sex månaderna, web Swedish / English
Volvokoncernen - De första sex månaderna, pdf Swedish / English

Delårsrapporter, arkiv