Volvokoncernen det tredje kvartalet 2009

Volvokoncernen - Det tredje kvartalet 2009

Volvokoncernens kvartalsrapport för tredje kvartalet 2009 publicerades den 23 oktober 2009.

Även om det tredje kvartalet som väntat blev fortsatt besvärligt från lönsamhetssynpunkt så finns det vissa positiva tecken som tyder på att efterfrågefallet bottnat ur och att vi nu påbörjar en gradvis återhämtning. Tydligast är detta i koncernens försäljningsmässigt näst största region, Asien, där den ekonomiska tillväxten också återspeglas i efterfrågan på koncernens produkter.
  

-Leif Johansson, VD och koncernchef -

Presskonferens
presentationsmaterial

Analytikerkonferens
presentationsmaterial

Volvokoncernen - De första nio månaderna, web Swedish / English
Volvokoncernen - De första nio månaderna, pdf Swedish / English

Delårsrapporter, arkiv