Bokslutsrapport för 2009

Volvokoncernen - Bokslutsrapport 2009

Volvokoncernens bokslutsrapport för 2009 publicerades den 5 februari 2010 kl 07.30 

Koncernchefens kommentar – framgångsrik lageravveckling och starkt kassaflöde

Under det fjärde kvartalet hade Volvokoncernen fortsatt en hel del kostnader relaterade till ansträngningarna att anpassa kostnadsstrukturen till en betydligt lägre efterfrågenivå i spåren av finanskrisen. Huvudfokus under kvartalet var inriktat på kassaflöde och koncernen skapade ett positivt kassaflöde på 8,6 miljarder kronor, vilket är ett av de högsta kassainflödena någonsin för ett enskilt kvartal.
                                                                                                             - Leif Johansson, VD och koncernchef
 
Ladda ner rapporten här:


Telefonkonferens för investerare och analytiker

Webbsändning
Presentationsmaterial

Volvokoncernen - Bokslutsrapport 2009 Swedish / English
Volvokoncernen - Bokslutsrapport 2009 Swedish / English

Delårsrapporter, arkiv