Volvokoncernen det första kvartalet 2010

Volvokoncernen - De första tre månaderna 2010

Volvokoncernens kvartalsrapport för de första tre månaderna 2010 publicerades den 23 april 2010

Koncernchefens kommentar – fokus på produktivitet och kapitaleffektivitet
Under det första kvartalet 2010 uppgick Volvokoncernens försäljning till 58,6 miljarder kronor, vilket justerat för förändrade valutakurser var en ökning med 12% jämfört med föregående år. Rörelseresultatet förbättrades kraftigt till 2,8 miljarder kronor jämfört med förlusten på 4,5 miljarder kronor det första kvartalet föregående år.
                                                                                           - Leif Johansson, VD och koncernchef -

Ladda ner rapporten här:

Presskonferens

Telefonkonferens för investerare och analytiker


Volvokoncernen - De tre första månaderna Swedish / English
Volvokoncernen - De tre första månaderna Swedish / English

Delårsrapporter, arkiv