Rapport för de första sex månaderna 2010

Volvokoncernen - De första sex månaderna 2010

Volvokoncernens kvartalsrapport för de första sex månaderna 2010 publicerades den 22 juli 2010

Koncernchefens kommentar - bra försäljnings- och resultatutveckling
Under det andra kvartalet fortsatte Volvokoncernens försäljning att öka som en effekt av den gradvisa återhämtningen på de flesta av koncernens marknader. Samtidigt fortsatte lönsamheten att förbättras tack vare den ökade försäljningsvolymen, strikt kontroll över våra kostnader och god produktivitetsutveckling i vårt industriella system. Rensat för förändrade valutakurser så steg koncernens försäljning med 31% jämfört med det andra kvartalet 2009, och rörelseresultatet nådde 4,8 miljarder kronor med en rörelsemarginal på 6,9%
                                                                                                          - Leif Johansson, VD och koncernchef -

Ladda ner rapporten här:

Presskonferens

Telefonkonferens för investerare och analytikerDelårsrapporter, arkiv