Volvokoncernens kvartalsrapport för tredje kvartalet 2010

Volvokoncernen - Det tredje kvartalet 2010

Koncernchefens kommentar - fortsatt resultatförbättring
Det tredje kvartalet 2010 ökade Volvokoncernens försäljning med 32% till 64 miljarder kronor. Samtidigt fortsatte lönsamheten att förbättras. Rörelseresultatet steg till 4,9 miljarder kronor och koncernen nådde en rörelsemarginal på 7,7%. Såväl rörelseresultatet som rörelsemarginalen är de högsta hittills för ett tredje kvartal.
                                                                                                 - Leif Johansson, VD och koncernchef -

Ladda ner rapporten här

Presskonferens   Analytikerkonferens för investerare och analytiker


Volvokoncernen - De första nio månaderna, web Swedish / English
Volvokoncernen - De första nio månaderna, pdf Swedish / English

Delårsrapporter, arkiv