Volvokoncernen - Bokslutsrapport 2010

Volvokoncernen - Bokslutsrapport för år 2010

Volvokoncernens rapport över det fjärde kvartalet 2010 publicerades den 4 februari 2011.

Koncernchefens kommentar - bra lönsamhet och starkt kassaflöde det fjärde kvartalet
Under det fjärde kvartalet 2010 fortsatte Volvokoncernen att växa i en bra takt med ökad försäljning i samtliga regioner, med förbättrad lönsamhet och med ett mycket starkt kassaflöde. Försäljningen på 73,4 miljarder kronor var en ökning med 23% jämfört med föregående år. Rörelseresultatet förbättrades till 5,5 miljarder och det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 15,1 miljarder.

                                                                                                        - Leif Johansson, VD och koncernchef -

Ladda ner rapporten här

•  Svensk webb            •   Engelsk webb
•  Svensk pdf                •   Engelsk pdf
•  Svensk mobil           •   Engelsk mobil

Presskonferens

Telefonkonferens för investerare och analytiker


Volvokoncernen - Bokslutsrapport 2010 Swedish / English
Volvokoncernen - Bokslutsrapport 2010 Swedish / English

Delårsrapporter, arkiv