Kvartalsrapport för de första sex månaderna 2011

Volvokoncernen - De sex första månaderna 2011

Volvokoncernens kvartalsrapport för de första sex månaderna 2011 publicerades den 22 juli 2011 kl 07.30

Förbättrad lönsamhet under det andra kvartalet 2011
Under det andra kvartalet fortsatte Volvokoncernens försäljning att öka som en effekt av att återhämtningen på koncernens mogna marknader håller i sig och en fortsatt god efterfrågan på tillväxtmarknaderna. Koncernens försäljning steg med 15% jämfört med det andra kvartalet 2010 och uppgick till 79 miljarder kronor. Rörelseresultatet uppgick till 7,6 miljarder kronor med en rörelsemarginal på 9,7%.                                                              
                                                                                                             - Leif Johansson, VD och koncernchef -

Ladda ner rapporten här:  

Presskonferens
En presskonferens hölls för media och investerare kl 10.00  på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Volvokoncernen representerades av koncernchef Leif Johansson.
Gå till den bandade webbsändningen
Presentationsmaterial

Telefonkonferens för investerare och analytiker 
Volvokoncernen representerades av Koncernledningens medlemmar. 
Gå till den bandade webbsändningen
Presentationsmaterial


Volvokoncernen - De sex första månaderna Swedish / English
Volvokoncernen - De sex första månaderna Swedish / English

Delårsrapporter, arkiv