Kvartalsrapport för de första nio månaderna 2011

Volvokoncernen - De nio första månaderna 2011

Volvokoncernens kvartalsrapport för tredje kvartalet 2011 publicerades den 25 oktober kl 07.30

Högre rörelseresultat det tredje kvartalet 2011
Under det tredje kvartalet 2011 var efterfrågan fortsatt god på de flesta av Volvokoncernens marknader. Försäljningen steg till 73,3 miljarder kronor. Rörelseresultatet förbättrades till 5,8 miljarder kronor jämfört med 4,9 miljarder kronor förra året, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,9% (7,7). Det operativa kassaflödet i industriverksamheten under det säsongsmässigt svaga tredje kvartalet uppgick till 2,2 miljarder kronor, vilket var avsevärt bättre än föregående år.
                                                                                                                        - Olof Persson, VD och koncernchef -

Ladda ner rapporten här:

Ladda ner presentationsmaterialet här:

Presskonferens: 
Se bandad webbsändning.

Telefonkonferens för investerare och analytiker: 
Se bandad webbsändning.

Volvokoncernen - De första nio månaderna Swedish / English
Volvokoncernen - De första nio månaderna Swedish / English

Delårsrapporter, arkiv