Volvokoncernen - De tre första månaderna

Volvokoncernen - De första tre månaderna

Volvokoncernens kvartalsrapport för de första tre månaderna 2012 publicerades den 26 april 2012

Stabilt första kvartal
Under det första kvartalet 2012 fortsatte Volvokoncernens goda försäljningsutveckling. Nettoomsättningen steg med 10% till 78,8 miljarder kronor och var den högsta hittills för ett första kvartal. Rörelseresultatet på 6,2 miljarder kronor var i nivå med föregående år justerat för de poster av engångskaraktär som påverkade det första kvartalet både i år och förra året. Rörelsemarginalen på 7,9% är något lägre än 2011 framför allt som en effekt av förändrad marknadsmix.
                                                                                                                                               
                                                                                                        - Olof Persson, VD och koncernchef -

Ladda ner rapporten här:


Presskonferens
Gå till webbsändningen
Presentationsmaterial

Telefonkonferens för investerare och analytiker 
Gå till webbsändningen
Presentationsmaterial


Volvokoncernen - De tre första månaderna Swedish / English
Volvokoncernen - De tre första månaderna Swedish / English

Arkiv