Volvokoncernen - De sex första månaderna

Volvokoncernen - Andra kvartalet

Volvokoncernens kvartalsrapport för de första sex månaderna 2012 publicerades den 24 juli kl 07.20

Nettoomsättningen steg till 83,9 miljarder kronor med en rörelsemarginal på 8,7%
Volvokoncernens försäljning fortsatte att växa under det andra kvartalet. Nettoomsättningen steg med 6% till 83,9 miljarder kronor – den högsta försäljningen hittills för ett andra kvartal. Rörelseresultatet uppgick till 7,3 miljarder kronor inklusive en positiv påverkan på 495 Mkr från en mervärdesskatte-
reduktion i Brasilien. Rörelsemarginalen på 8,7% är något lägre än samma kvartal föregående år, framför allt beroende på en förändrad marknadsmix.
                                                                                                              - Olof Persson, VD och koncernchef -

Ladda ner rapporten här:

• Svensk webb-version
• Engelsk webb-version
• Svensk pdf-version
• Engelsk pdf-version
• Svensk mobilversion
• Engelsk mobilversion

Presskonferens
En presskonferens hölls för media och investerare kl 09.00  på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Volvokoncernen representerades av koncernchef Olof Persson. Presskonferensen  webbsändes.
Gå till webbsändningen
Presentationsmaterial

Telefonkonferens för investerare och analytiker 
Volvokoncernen representerades av koncernchef Olof Persson. Telefonkonferensen webbsändes. 
Gå till webbsändningen.
Presentationsmaterial


Volvokoncernen - Rapport för det andra kvartalet 2012 Swedish / English
Volvokoncernen - Rapport för de andra kvartalet 2012 Swedish / English

Arkiv