Volvokoncernen - De sex första månaderna

Volvokoncernen - Andra kvartalet

Volvokoncernens kvartalsrapport för de första sex månaderna 2012 publicerades den 24 juli kl 07.20

Nettoomsättningen steg till 83,9 miljarder kronor med en rörelsemarginal på 8,7%
Volvokoncernens försäljning fortsatte att växa under det andra kvartalet. Nettoomsättningen steg med 6% till 83,9 miljarder kronor – den högsta försäljningen hittills för ett andra kvartal. Rörelseresultatet uppgick till 7,3 miljarder kronor inklusive en positiv påverkan på 495 Mkr från en mervärdesskatte-
reduktion i Brasilien. Rörelsemarginalen på 8,7% är något lägre än samma kvartal föregående år, framför allt beroende på en förändrad marknadsmix.
                                                                                                              - Olof Persson, VD och koncernchef -

Ladda ner rapporten här:

• Svensk webb-version
• Engelsk webb-version
• Svensk pdf-version
• Engelsk pdf-version
• Svensk mobilversion
• Engelsk mobilversion

Presskonferens
En presskonferens hölls för media och investerare kl 09.00  på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Volvokoncernen representerades av koncernchef Olof Persson. Presskonferensen  webbsändes.
Gå till webbsändningen
Presentationsmaterial

Telefonkonferens för investerare och analytiker 
Volvokoncernen representerades av koncernchef Olof Persson. Telefonkonferensen webbsändes. 
Gå till webbsändningen.
Presentationsmaterial

Följ oss på Twitter: https://twitter.com/VolvoGroup #VolvoQ2

 


Volvokoncernen - Rapport för det andra kvartalet 2012 Swedish / English
Volvokoncernen - Rapport för de andra kvartalet 2012 Swedish / English

Arkiv