Volvokoncernen - De nio första månaderna 2012

Volvokoncernen - Tredje kvartalet

Volvokoncernens kvartalsrapport för de första nio månaderna 2012 publicerades den 24 oktober 2012 kl 07.20

Besvärligt tredje kvartal
Under det tredje kvartalet påverkades Volvokoncernens försäljning av den försvagning i efterfrågan som blivit allt mer märkbar runt om i världen. För att anpassa verksamheten till minskad efterfrågan och stigande lager beslutade vi att justera ned produktionstakterna i flera delar av företaget. Nettoomsättningen minskade till 69,1 miljarder kronor (73,3). Rörelseresultatet uppgick till 2,9 miljarder kronor (5,8) och påverkades negativt av underabsorption i industrisystemet i storleksordningen 1 miljard kronor och av ytterligare 1.060 Mkr i extraordinära kostnader. Justerat för de extraordinära kostnaderna var rörelsemarginalen 5,8% (7,9).  
                                                                                                               - Olof Persson, VD och koncernchef -
                                         

Ladda ner rapporten här:

• 
Svensk webb-version
• 
Engelsk webb-version
• 
Svensk pdf-version
• 
Engelsk pdf-version
• 
Svensk mobilversion
• 
Engelsk mobilversion

Presskonferens kl 09.00
Gå till webbsändningen
Presentationsmaterial

Telefonkonferens för investerare och analytiker kl 14.30
Gå till webbsändningen
Presentationsmaterial


Volvokoncernen - De nio första månaderna 2012 Swedish / English
Volvokoncernen - De nio första månaderna 2012 Swedish / English

Arkiv