Volvokoncernen - Årsbokslut  2012

Volvokoncernen - Bokslutsrapport för 2012

Volvokoncernens Årsbokslut för 2012 publicerades den 6 februari 2013 kl 07.20

Finansiellt starka i en svag världsekonomi
Under det fjärde kvartalet minskade Volvokoncernens nettoomsättning till 71,8 miljarder kronor (86,5) som ett resultat av lägre ekonomisk aktivitet på många av våra marknader och en fortsatt osäkerhet om den framtida utvecklingen som gör att våra kunder blir mer avvaktande. Dock har vi generellt bibehållit våra marknadspositioner med vissa regionala variationer. Rörelseresultatet minskade till 1.121 Mkr (6.955). För helåret 2012 uppgick Volvokoncernens nettoomsättning till 303,6 miljarder kronor (310,4) med ett rörelseresultat på 17,6 miljarder kronor (26,9) och en rörelsemarginal på 5,8% (8,7).  
     
                                                                                                 - Olof Persson, VD och koncernchef -
Ladda ner rapporten här:

  
Presskonferens 
Bandad webbsändning / Presentationsmaterial

Telefonkonferens för investerare och analytiker 
Bandad webbsändning / Presentationsmaterial

 


Volvokoncernen - Bokslutsrapport för 2012 Swedish / English
Volvokoncernen - Bokslutsrapport för 2012 Swedish / English

Arkiv