Volvokoncernen - Det tredje kvartalet 2013

Volvokoncernens kvartalsrapport för de första nio månaderna 2013 publicerades den 25 oktober 2013 kl 07.20

Omställning till nya produktgenerationer påverkar lönsamheten
Under det tredje kvartalet sjönk Volvokoncernens nettoomsättning med 5% till 64,9 miljarder kronor. Rörelseresultatet uppgick till 2.502 Mkr exklusive omstruktureringskostnader på 104 Mkr. Resultatet påverkades negativt av förändrade valutakurser samt kostnader relaterade till lanseringar av nya lastbilar, omställningar till de nya lastbilar i det industriella systemet samt parallell produktion av nya och gamla generationer lastbilar. Rörelsemarginalen det tredje kvartalet var 3,9% exklusive omstruktureringskostnader.
                                                                                           - Olof Persson VD och koncernchef -

Ladda ner rapporten här:

•    Svensk pdf-version
•    Svensk mobilversion
•    Engelsk pdf-version
•    Engelsk mobilversion

Press- och analytikerkonferens
Presskonferensen webbsändes.
Bandad webbsändning 
Presentationsmaterial

Telefonkonferens för investerare och analytiker
Telefonkonferensen webbsändes.
Bandad webbsändning 
Presentationsmaterial


Volvokoncernen - De nio första månaderna 2013 Swedish / English
Volvokoncernen - De nio första månaderna 2013, mobilversion Swedish / English

Arkiv