Volvokoncernen - Årsbokslut för 2013

Volvokoncernens Årsbokslut för 2013 publicerades den 6 februari 2014 kl 07.20

Förbättrad lönsamhet inom lastbilar och starkt kassaflöde i det fjärde kvartalet
Volvokoncernens fjärde kvartal präglades av en hög aktivitetsnivå med flera produktintroduktioner. Vi har gått in i 2014 med en ny produktportfölj som kommer stärka koncernens konkurrenskraft. Under 2013 satte extra kostnader relaterade till produktförnyelsen press på koncernens lönsamhet, och så var också fallet under det fjärde kvartalet. Under det fjärde kvartalet steg koncernens nettoomsättning med 8% jämfört med året före och uppgick till 76,6 miljarder kronor med en rörelsemarginal på 4,0%, justerat för omstruktureringskostnader och nedskrivningen av Volvo Rents. Det säsongsmässigt goda operativa kassaflödet på 10,3 miljarder kronor i vår industriverksamhet bidrog till att vår finansiella ställning stärktes.                                                                                        
                                                                                                               - Olof Persson VD och koncernchef -

Ladda ner rapporten här:

•    Svensk pdf-version
•    Svensk mobilversion
•    Engelsk pdf-version
•    Engelsk mobilversion

Press- och analytikerkonferens 
Bandad webbsändning  Presentationsmaterial

Telefonkonferens för investerare och analytiker
Bandad webbsändning 


Volvokoncernen - Bokslutsrapport för 2013 Swedish / English
Volvokoncernen - Bokslutsrapport för 2013 Swedish / English

Arkiv