Volvokoncernen - De tre första månaderna 2014
på engelska

Volvokoncernen - Första kvartalet 2014

Volvokoncernens kvartalsrapport för de första tre månaderna 2014 publicerades den 25 april 2014
kl. 07.20

Ökade volymer och operativa förbättringar
Under det första kvartalet 2014 fortsatte efterfrågan på Volvokoncernens produkter sin gradvisa förbättring i de mogna ekonomierna i Nordamerika, västra Europa och Japan medan tillväxtekonomierna i Sydamerika och Asien hade en svagare efterfrågan. Nettoomsättningen steg med 13% till 65,6 miljarder kronor och rörelseresultatet uppgick till 2,6 miljarder kronor exklusive omstruktureringskostnader, motsvarande en marginal på 3,9%. De åtgärder som genomförs för att höja koncernens lönsamhet löper enligt plan och börjar få en positiv påverkan på bruttomarginalen och kostnaderna, men det återstår mer arbete att göra på kostnadssidan och det är koncernens huvudfokus för 2014.                                                                                          - Olof Persson VD och koncernchef -


Ladda ner rapporten här:

•    Svensk pdf-version
•    Svensk mobilversion
•    Engelsk pdf-version
•    Engelsk mobilversion

Press- och analytikerkonferens kl. 09.00
En presskonferens hölls för media och investerare kl 09.00 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Volvokoncernen representerades av koncernchef Olof Persson. Presskonferensen webbsändes. Gå till webbsändningen. Presentationsmaterial

Repris:
08 505 564 73
Konferens Referens: 351197#
(reprisen kommer att finnas tillgänglig under tre dagar)

Telefonkonferens för investerare och analytiker kl. 14.30
Volvokoncernen kommer att representeras av koncernchef Olof Persson. Telefonkonferensen kommer även att webbsändas. Gå till webbsändningen.

För att delta i telefonkonferensen vänligen ring in cirka tio minuter före start.

Telefonnummer:
SE: 08 505 564 74
UK: +44 (0) 203 364 5374
US: +1 855 753 2230

Repris:
08 505 564 73
Konferens Referens: 351205#
(reprisen kommer att finnas tillgänglig under tre dagar)

Följ oss på Twitter: https://twitter.com/VolvoGroup hashtag: #VolvoQ1


Volvokoncernen - De tre första månaderna 2014 Swedish / English
Volvokoncernen - De tre första månaderna 2014 Swedish / English

Arkiv