Lastbilsleveranser

Lastbilsleveranser oktober 2014


Leveransstatistik - månadsrapport
Inom Volvokoncernen rapporteras lastbilsleveranserna
månadsvis, se senaste månadsrapport nedan.
Lastbilsleveranser
på engelska

Leveransrapport (excelark)


18 december 2014
:
leveranser under november 2014
18 december 2014:
leveranser under november 2014