Global Magazine

 Global Magazine    Global Magazine är en personaltidning för alla anställda inom Volvokoncernen med en upplaga på ca 80 000 exemplar. Chefredaktör är Susanne Hanssen, mailto:susanne.hanssen@volvo.com.


Global Magazine - för anställda inom Volvokoncernen
på engelska