Volvosteget - en yrkesinriktad utbildning

Volvosteget är Volvokoncernens yrkesinriktade utbildning inom industriproduktion särskilt riktad mot arbetslösa ungdomar. Målet är att hitta morgondagens talanger och ge unga en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.

Volvosteget startade hösten 2012 med ambitionen att under tre års tid ge 400 unga arbetslösa per år en utbildning som varvar teori med praktik. Sammanlagt handlade det om en satsning på 450 miljoner kronor. När tredje kullen Volvostegsdeltagare tog examen i slutet av oktober 2015 innebar det att totalt 1 200 unga har genomfört utbildningen och skaffat sig kompetens för en framtid inom industrisektorn. Det positiva gensvaret på Volvosteget gör att Volvokoncernen har beslutat att fortsätta med utbildningen på en årlig basis tills vidare. I november 2015 välkomnades därför 100 nya deltagare till elva produktionsanläggningar runt om i Sverige.

“Att trygga vår kompetensförsörjning är ett viktigt och långsiktigt arbete. Genom Volvosteget har vi möjlighet att nå ut till unga, väcka deras intresse för jobb inom industrin och samtidigt göra något åt ungdomsarbetslösheten”, säger Kerstin Renard, chef för Human Resources inom Volvokoncernen.

Syftet med programmet är att ge fler unga en utbildning som gör att de får rätt kompetens och erfarenhet för att kunna ta jobb inom produktion, antingen inom eller utanför Volvokoncernen. Programmet löper under ett år och varvar teoretisk utbildning med praktik. Efter avslutat utbildningsår får deltagarna ett certifikat som visar på deras kvalifikationer. Volvosteget är ingen garanti för fortsatt jobb inom Volvokoncernen, men utbildningen ger en stabil grund för ett framtida yrkesliv inom produktionsindustrin.

Ansökan till nästa omgång av Volvosteget är planerad att öppna i augusti 2016. För mer information, se fliken 'Frågor och svar' eller besök www.volvosteget.se.

Följ våra deltagares vardag med Volvosteget på Facebook, Instagram, twitter och www.volvosteget.se.