Volvosteget - en yrkesinriktad utbildning

Volvosteget är Volvokoncernens yrkesinriktade utbildning inom industriproduktion särskilt riktad mot arbetslösa ungdomar. Målet är att hitta morgondagens talanger och ge unga en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Sammanlagt handlar det om en satsning på 450 miljoner kronor under tre år som kommer att ge totalt 1 200 ungdomar chansen till en betald utbildning och en framtid inom produktionsindustrin.

”Volvokoncernen behöver ungdomarna och ungdomarna behöver jobb – det enkla sambandet är bakgrunden till vår satsning som vi ser som en investering för framtiden”, säger Olof Persson, dåvarande chef för Volvokoncernen.

Totalt är det 13 fabriker och anläggningar i Sverige som deltar i Volvosteget. Det innebär produktion av anläggningsmaskiner, lastbilar, bussar, drivlinor samt order- och lagerhantering.

Syftet med programmet är att ge fler unga en utbildning som gör att de får rätt kompetens och erfarenhet för att kunna ta jobb inom produktion, antingen inom eller utanför Volvokoncernen.

Programmet löper under ett år och varvar teoretisk utbildning med praktik. Vid utbildningens slut får deltagarna ett certifikat som visar att de har tillräckliga kvalifikationer för att kunna klara ett produktionsjobb inom industrin.

Vi kommer inte att garantera deltagarna någon anställning efter utbildningens slut men utbildningen är generell och ger deltagarna möjligheter även utanför Volvo.

Hittills har deltagare från två årskullar tagit examen från Volvosteget. Sedan november 2014 är den tredje omgången av Volvostegsdeltagare i gång med sitt utbildningsår. Följ deras vardag med Volvosteget på Facebook, Instagram, twitter och www.volvosteget.se