What we believe

Det h?r st?r vi f?r

Vi tror att ett arbetsklimat som k?nnetecknas av respekt f?r individen, utmanande karri?rm?jligheter och en h?lsosam arbetsplats st?djer din personliga utveckling och g?r arbetet mer stimulerande. Vi tror att m?ngfald och integration ?kar ditt personliga engagemang, driver innovationer och aff?rsutveckling - och g?r Volvokoncernen till en intressant plats att arbeta p?.
?Vi tror att alla medarbetare har f?rm?ga och vilja att f?rb?ttra v?r aff?rsverksamhet och att utvecklas professionellt. Och vi tror att ansvarsfullt f?retagande, med h?nsyn till milj?, aff?rsetik, m?nskliga r?ttigheter och sociala fr?gor, ?r det b?sta s?ttet att g?ra aff?rer.