What we believe

Det här står vi för

Vi tror att ett arbetsklimat som kännetecknas av respekt för individen, utmanande karriärmöjligheter och en hälsosam arbetsplats stödjer din personliga utveckling och gör arbetet mer stimulerande. Vi tror att mångfald och integration ökar ditt personliga engagemang, driver innovationer och affärsutveckling - och gör Volvokoncernen till en intressant plats att arbeta på.
 Vi tror att alla medarbetare har förmåga och vilja att förbättra vår affärsverksamhet och att utvecklas professionellt. Och vi tror att ansvarsfullt företagande, med hänsyn till miljö, affärsetik, mänskliga rättigheter och sociala frågor, är det bästa sättet att göra affärer.