Volvo Group Real Esate - våra affärsområden

Volvo Group Real Estate

Volvo Group Real Estate hanterar  Volvokoncernens fastigheter och bidrar till koncernens tillväxt genom kundsamarbete och professionella  fastighets- och arbetsplatsservice-tjänster.