Olof Persson, koncernchef Volvokoncernen, möter pressen

Nyheter och media

Senaste nyheter

 
Volvokoncernens Årsbokslut för 2013
publicerades kl 07.20 den 6 februari. Gå till Investor Relations
 Årsbokslut
 

Volvo tar matchen
Volvokoncernen är med i ”Sverige tar matchen”, ett initiativ av Svenskt Näringsliv 

Volvo tar matchen
 

 
Battle of the numbers
Volvokoncernen medverkar i Battle of the numbers, ett projekt för storföretag som vill gå från ord till handling när det gäller att få fler kvinnor till operativa chefspositioner. Läs mer här

Battle of the numbers