2012-11-16

Lastbilsleveranser oktober 2012by Press release - AB Volvo

Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick i oktober till 20 254 fordon. Detta var en minskning med 8% jämfört med samma månad föregående år.

Volvokoncernen
Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsvarumärken (Volvo, Mack, Renault Trucks, UD och Eicher):

Leveranser

Oktober

Förändr

Ackumulerat

under året

Förändr

Volvokoncernen

2012

2011

 

2012

2011

 

Europa

8 634

8 743

-1%

69 329

77 524

-11%

    Västra Europa

6 535

6 529

0%

52 517

62 044

-15%

    Östra Europa

2 099

2 214

-5%

16 812

15 480

9%

Nordamerika

3 303

4 045

-18%

40 632

32 985

23%

Sydamerika

2 298

2 379

-3%

19 248

23 810

-19%

Asien

4 486

5 359

-16%

42 180

44 918

-6%

Övriga marknader

1 533

1 502

2%

14 255

12 553

14%

Totalt Volvokoncernen

20 254

22 028

-8%

185 644

191 790

-3%

 

 

 

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

1 595

1 624

-2%

15 232

20 221

-25%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

2 891

3 292

-12%

27 611

28 039

-2%

Tunga lastbilar (>16t)

15 768

17 113

-8%

142 802

143 531

-1%

Totalt Volvokoncernen

20 254

22 028

-8%

185 644

191 790

-3%


Volvo
Leveranserna av lastbilar av varumärket Volvo uppgick till 10 051 lastbilar under oktober, en minskning med 10% jämfört med samma månad föregående år.

I Europa minskade leveranserna med 6% till 4,350 lastbilar jämfört med oktober föregående år. Nedgången i ekonomin och osäkerheten kring det framtida affärsklimatet i Europa har en påtaglig negativ effekt på efterfrågan av lastbilar. För att möta den minskade efterfrågan under det tredje kvartalet kommer produktionen av lastbilar i Europa att minskas under resterande delen av 2012 genom färre skift och  stoppdagar.

I Asien uppgick leveranserna till 1 211 fordon, en minskning med 15% jämfört med samma månad föregående år.

I Nordamerika minskade leveranserna med 14% till 2 144 fordon jämfört med samma månad 2011. Efterfrågan inom fjärrtransportsegmentet har minskat som en effekt av osäkerheten kring det ekonomiska läget.

Leveranserna i Sydamerika minskade 13% jämfört med samma månad föregående år. Minskningen är framförallt ett resultat av den långsamma ekonomiska tillväxten hittills under 2012. Det finns dock tecken på att den brasilianska regeringens stimulansåtgärder har fått effekt och att efterfrågan ökar.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Oktober

Förändr

Ackumulerat

under året

Förändr

Volvo

2012

2011

 

2012

2011

 

Europa

4 350

4 628

-6%

35 268

37 276

-5%

    Västra Europa

2 799

3 030

-8%

22 705

26 004

-13%

    Östra Europa

1 551

1 598

-3%

12 563

11 272

11%

Nordamerika

2 144

2 501

-14%

21 641

19 580

11%

Sydamerika

1 793

2 050

-13%

15 859

20 436

-22%

Asien

1 211

1 433

-15%

8 984

10 992

-18%

Övriga marknader

553

498

11%

4 892

3 831

28%

Totalt Volvo

10 051

11 110

-10%

86 644

92 115

-6%

 

 

 

 

 

 

 

Medeltunga lastbilar (7-16t)

192

183

5%

1 439

1 521

-5%

Tunga lastbilar (>16t)

9 859

10 927

-10%

85 205

90 594

-6%

Totalt Volvo

10 051

11 110

-10%

86 644

92 115

-6%

Mack
Leveranserna av lastbilar av varumärket Mack uppgick till 1 506 fordon under oktober månad, en minskning med 16% jämfört med oktober 2011. Det osäkra ekonomiska läget fortsätter att påverka den övergripande efterfrågan runt om i världen.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Oktober

Förändr

Ackumulerat

under året

Förändr

Mack

2012

2011

 

2012

2011

 

Europa

18

47

-62%

44

47

-6%

    Västra Europa

 

 

 

 

 

 

    Östra Europa

18

47

-62%

44

47

-6%

Nordamerika

1 056

1 438

-27%

18 454

12 318

50%

Sydamerika

342

232

47%

2 282

2 339

-2%

Asien

 

5

-100%

30

7

329%

Övriga marknader

90

71

27%

948

887

7%

Totalt Mack

1 506

1 793

-16%

21 758

15 598

39%

 

 

 

 

 

 

 

Tunga lastbilar (>16t)

1 506

1 793

-16%

21 758

15 598

39%

Totalt Mack

1 506

1 793

-16%

21 758

15 598

39%

Renault Trucks
Leveranserna av lastbilar av varumärket Renault ökade under oktober månad med 7% till 5 438 fordon jämfört med samma månad föregående år. Inom Renault Trucks största marknad Europa, ökade leveranserna med 5%.

Ackumulerat under året minskade leveranserna med 11%. Nedgången i ekonomin i regionen och osäkerheten kring det framtida affärsklimatet i Europa har en tydligt negativ påverkan på efterfrågan på lastbilar. Försvagningen i efterfrågan i södra Europa och Frankrike fortsätter. Som en konsekvens av den minskade efterfrågan i det tredje kvartalet har produktionen av Renaults lastbilar justerats ner i Europa. Från och med slutet av november införs även förkortade arbetsveckor i produktionen. 
 
Leveranser per marknad:

Leveranser

Oktober

Förändr

Ackumulerat

under året

Förändr

Renault Trucks

2012

2011

 

2012

2011

 

Europa

4 266

4 068

5%

34 017

40 201

-15%

    Västra Europa

3 736

3 499

7%

29 812

36 040

-17%

    Östra Europa

530

569

-7%

4 205

4 161

1%

Nordamerika

43

17

153%

108

121

-11%

Sydamerika

122

66

85%

974

794

23%

Asien

343

475

-28%

3 194

3 720

-14%

Övriga marknader

664

480

38%

4 604

3 623

27%

Totalt Renault Trucks

5 438

5 106

7%

42 897

48 459

-11%

 

 

 

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

1 201

1 236

-3%

11 599

15 589

-26%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

830

741

12%

6 061

6 392

-5%

Tunga lastbilar (>16t)

3 407

3 129

9%

25 237

26 478

-5%

Totalt Renault Trucks

5 438

5 106

7%

42 897

48 459

-11%


UD
Leveranserna av lastbilar av varumärket UD minskade i oktober månad med 29% till 1 551 fordon. Nedgången beror framför allt på en försvagning av den japanska marknaden sedan stimulansåtgärderna för att köpa nya lastbilar upphörde i juli.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Oktober

Förändr

Ackumulerat

under året

Förändr

UD

2012

2011

 

2012

2011

 

Nordamerika

60

89

-33%

429

966

-56%

Sydamerika

41

31

32%

133

241

-45%

Asien

1 224

1 599

-23%

13 772

13 247

4%

Övriga marknader

226

453

-50%

3 811

4 212

-10%

Totalt UD

1 551

2 172

-29%

18 145

18 666

-3%

 

 

 

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

191

137

39%

1 678

2 374

-29%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

733

1 118

-34%

9 228

8 689

6%

Tunga lastbilar (>16t)

627

917

-32%

7 239

7 603

-5%

Totalt UD

1 551

2 172

-29%

18 145

18 666

-3%


Eicher
Leveranserna av lastbilar av varumärket Eicher uppgick i oktober till 1 708 lastbilar, en minskning med 8% jämfört med samma månad föregående år.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Oktober

Förändring

Ackumulerat

under året

Förändring

Eicher

2012

2011

 

2012

2011

 

Asien

1 708

1 848

-8%

16 200

16 952

-4%

Totalt Eicher

1 708

1 848

-8%

16 200

16 952

-4%

 

 

 

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

203

251

-19%

1 955

2 258

-13%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

1 136

1 250

-9%

10 883

11 437

-5%

Tunga lastbilar (>16t)

370

348

6%

3 363

3 258

3%

Totalt Eicher

1 708

1 848

-8%

16 200

16 952

-4%

Volvokoncernens andel av Eichers totala produktionsvolym utgör 50%.

2012-11-16

Besök även Lastbilsleveranser på Volvokoncernen.se >>


Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:

Volvokoncernens pressavdelning 031-66 11 81

Lastbilsvarumärken:
Renault Trucks, Charlotte Roudovski, +33 4 72 96 29 76
Mack, Kim Pupillo, +1 336 393 2640
Volvo, Lennart Pilskog, 031-66 49 26
UD, Per Sundström, +81 80 40 64 92 33

Investor Relations:
AB Volvo, Christer Johansson, 0739-02 25 22
AB Volvo, Anders Christensson, 031-66 11 91

PDF (Eng) of press release
PDF (Swe) of press release
Utskriftsvänlig version