2012-12-19

Lastbilsleveranser november 2012by Press release - AB Volvo

Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick i november till 19 104 fordon. Detta var en minskning med 15% jämfört med samma månad föregående år.

Volvokoncernen
Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsvarumärken (Volvo, Mack, Renault Trucks, UD och Eicher):

Leveranser

November

Förändring

Ackumulerat

under året

Förändring

Volvokoncernen

2012

2011

 

2012

2011

 

Europa

7 406

8 552

-13%

76 735

86 076

-11%

    Västra Europa

5 697

6 693

-15%

58 214

68 737

-15%

    Östra Europa

1 709

1 859

-8%

18 521

17 339

7%

Nordamerika

3 510

4 839

-27%

44 142

37 824

17%

Sydamerika

2 252

2 545

-12%

21 500

26 355

-18%

Asien

4 357

5 153

-15%

46 537

50 071

-7%

Övriga marknader

1 579

1 351

17%

15 834

13 904

14%

Totalt Volvokoncernen

19 104

22 440

-15%

204 748

214 230

-4%

 

 

 

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

1 519

1 801

-16%

16 751

22 022

-24%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

2 634

3 120

-16%

30 245

31 159

-3%

Tunga lastbilar (>16t)

14 952

17 520

-15%

157 753

161 050

-2%

Totalt Volvokoncernen

19 104

22 440

-15%

204 748

214 230

-4%


Volvo
Leveranserna av lastbilar av varumärket Volvo uppgick till 9 446 lastbilar under november, en minskning med 17% jämfört med samma månad föregående år.

I Europa minskade leveranserna med 13% till 3 835 lastbilar jämfört med november föregående år. Nedgången i ekonomin och osäkerheten kring det framtida affärsklimatet i Europa har en påtaglig negativ effekt på efterfrågan av lastbilar. För att möta den minskade efterfrågan har produktionen av lastbilar av varumärket Volvo minskats i Europa genom färre skift samt stoppdagar under resterande delen av 2012.

I Asien uppgick leveranserna till 1 132 fordon, en minskning med 19% jämfört med samma månad föregående år.

I Nordamerika minskade leveranserna med 24% till 2 243 fordon jämfört med samma månad 2011. Osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen fortsätter att påverka marknaden och en kombination av stoppdagar och sänkt produktionstakt införs för att anpassa produktionen till efterfrågan.

Leveranserna i Sydamerika minskade med 21% jämfört med samma månad föregående år. Minskningen är framför allt en eftersläpande effekt av den långsamma ekonomiska tillväxten under 2012. Det finns dock tecken på att den brasilianska regeringens stimulansåtgärder har fått effekt och att efterfrågan fortsätter att öka.

Leveranser per marknad:

Leveranser

November

Förändring

Ackumulerat

under året

Förändring

Volvo

2012

2011

 

2012

2011

 

Europa

3 835

4 418

-13%

39 103

41 694

-6%

    Västra Europa

2 530

3 059

-17%

25 235

29 063

-13%

    Östra Europa

1 305

1 359

-4%

13 868

12 631

10%

Nordamerika

2 243

2 959

-24%

23 884

22 539

6%

Sydamerika

1 712

2 159

-21%

17 571

22 595

-22%

Asien

1 132

1 406

-19%

10 116

12 398

-18%

Övriga marknader

524

407

29%

5 416

4 238

28%

Totalt Volvo

9 446

11 349

-17%

96 090

103 464

-7%

 

 

 

 

 

 

 

Medeltunga lastbilar (7-16t)

137

217

-37%

1 576

1 738

-9%

Tunga lastbilar (>16t)

9 309

11 132

-16%

94 514

101 726

-7%

Totalt Volvo

9 446

11 349

-17%

96 090

103 464

-7%


Mack
Leveranserna av lastbilar av varumärket Mack uppgick till 1 712 fordon under november månad, en minskning med 24% jämfört med november 2011. De minskade volymerna påverkades av färre produktionsdagar jämte marknadens osäkerhet kring det så kallade budgetstupet.

Leveranser per marknad:

Leveranser

November

Förändring

Ackumulerat

under året

Förändring

Mack

2012

2011

 

2012

2011

 

Europa

1

52

-98%

45

99

-55%

    Västra Europa

 

 

 

 

 

 

    Östra Europa

1

52

-98%

45

99

-55%

Nordamerika

1 243

1 774

-30%

19 697

14 092

40%

Sydamerika

387

315

23%

2 669

2 654

1%

Asien

 

 

 

30

7

329%

Övriga marknader

81

113

-28%

1 029

1 000

3%

Totalt Mack

1 712

2 254

-24%

23 470

17 852

31%

 

 

 

 

 

 

 

Tunga lastbilar (>16t)

1 712

2 254

-24%

23 470

17 852

31%

Totalt Mack

1 712

2 254

-24%

23 470

17 852

31%

Renault Trucks
Leveranserna av lastbilar av varumärket Renault minskade under november månad med 11% till 4 609 fordon jämfört med samma månad föregående år.

Nedgången av ekonomin i regionen och osäkerheten kring det framtida affärsklimatet i Europa har en tydligt negativ påverkan på efterfrågan av lastbilar. Försvagningen i efterfrågan i södra Europa och Frankrike fortsätter. Som en konsekvens av den minskade efterfrågan har produktionen av Renault Trucks lastbilar justerats ner i Europa. Från och med den 22 november infördes även förkortade arbetsveckor i produktion.

Leveranser per marknad:

Leveranser

November

Förändring

Ackumulerat

under året

Förändring

Renault Trucks

2012

2011

 

2012

2011

 

Europa

3 570

4 082

-13%

37 587

44 283

-15%

    Västra Europa

3 167

3 634

-13%

32 979

39 674

-17%

    Östra Europa

403

448

-10%

4 608

4 609

0%

Nordamerika

21

43

-51%

129

164

-21%

Sydamerika

153

61

151%

1 127

855

32%

Asien

357

527

-32%

3 551

4 247

-16%

Övriga marknader

508

444

14%

5 112

4 067

26%

Totalt Renault Trucks

4 609

5 157

-11%

47 506

53 616

-11%

 

 

 

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

1 142

1 482

-23%

12 741

17 071

-25%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

621

802

-23%

6 682

7 194

-7%

Tunga lastbilar (>16t)

2 846

2 873

-1%

28 083

29 351

-4%

Totalt Renault Trucks

4 609

5 157

-11%

47 506

53 616

-11%


UD
Leveranserna av lastbilar av varumärket UD minskade i november månad med 19% till 1 777 fordon. Nedgången beror framför allt på en försvagning (-21%) av den japanska marknaden sedan stimulansåtgärderna för att köpa nya lastbilar upphörde i juli. På ”övriga marknader” ökade leveranserna med 20%, främst på grund av ökad efterfrågan på anläggningslastbilar i Sydafrika.

Leveranser per marknad:

Leveranser

November

Förändring

Ackumulerat

under året

Förändring

UD

2012

2011

 

2012

2011

 

Nordamerika

3

63

-95%

432

1 029

-58%

Sydamerika

 

10

-100%

133

251

-47%

Asien

1 308

1 730

-24%

15 080

14 977

1%

Övriga marknader

466

387

20%

4 277

4 599

-7%

Totalt UD

1 777

2 190

-19%

19 922

20 856

-4%

 

 

 

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

187

147

27%

1 865

2 521

-26%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

782

1 068

-27%

10 010

9 757

3%

Tunga lastbilar (>16t)

808

975

-17%

8 047

8 578

-6%

Totalt UD

1 777

2 190

-19%

19 922

20 856

-4%


Eicher
Leveranserna av lastbilar av varumärket Eicher uppgick i november till 1 560 lastbilar, en ökning med 5% jämfört med samma månad föregående år.

Leveranser per marknad:

Leveranser

November

Förändring

Ackumulerat

under året

Förändring

Eicher

2012

2011

 

2012

2011

 

Asien

1 560

1 491

5%

17 760

18 443

-4%

Totalt Eicher

1 560

1 491

5%

17 760

18 443

-4%

 

 

 

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

190

172

10%

2 145

2 430

-12%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

1 094

1 033

6%

11 977

12 470

-4%

Tunga lastbilar (>16t)

277

286

-3%

3 639

3 544

3%

Totalt Eicher

1 560

1 491

5%

17 760

18 443

-4%

Volvokoncernens andel av Eichers totala produktionsvolym utgör 50%.

2012-12-19

Besök även Lastbilsleveranser på Volvokoncernen.se >>

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:

Mediarelationer

Volvokoncernen:
Kina Wileke, 0739-02 55 44.

Lastbilsvarumärken:
Renault Trucks, Charlotte Roudovski, +33 4 72 96 29 76
Mack, Kim Pupillo, +1 336 393 2640
Volvo, Anders Vilhelmsson, 031-3223879
UD, Per Sundström, +81 80 40 64 92 33

Investor Relations:
AB Volvo, Christer Johansson, 0739-02 25 22
AB Volvo, Patrik Stenberg, 031-66 13 36

 

 

PDF (Swe) of press release
PDF (Eng) of press release
Utskriftsvänlig version