2013-05-17

Lastbilsleveranser april 2013by Pressrelease - AB Volvo

Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick i april till 16 572 fordon, en minskning med 2% jämfört med samma månad föregående år.

Volvokoncernen
Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsvarumärken (Volvo, Mack, Renault Trucks, UD och Eicher):

Leveranser

April

Förändring

Ackumulerat

under året

Förändring

Volvokoncernen

2013

2012*

 

2013

2012*

 

Europa

6 334

6 777

-7%

21 550

26 773

-20%

    Västra Europa

4 944

5 099

-3%

16 936

21 030

-19%

    Östra Europa

1 390

1 678

-17%

4 614

5 743

-20%

Nordamerika

4 237

4 712

-10%

11 944

17 560

-32%

Sydamerika

2 511

1 631

54%

8 552

6 767

26%

Asien

2 121

2 414

-12%

8 131

10 265

-21%

Övriga marknader

1 369

1 312

4%

4 811

5 563

-14%

Totalt Volvokoncernen

16 572

16 846

-2%

54 988

66 928

-18%

 

 

 

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

1 155

1 257

-8%

4 016

5 457

-26%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

1 245

1 606

-22%

4 900

6 862

-29%

Tunga lastbilar (>16t)

14 172

13 983

1%

46 072

54 609

-16%

Totalt Volvokoncernen

16 572

16 846

-2%

54 988

66 928

-18%

Ej konsoliderad verksamhet

 

 

 

 

 

 

   Eicher (100%)

2 741

3 245

-16%

12 836

15 199

-16%

   DND (100%)

23

60

-62%

77

165

-53%

Totalt

19 336

20 151

-4%

67 901

82 292

-17%

* Omräknat enligt nya redovisningsregler från den 1 januari 2013, där 50-50 joint-ventures konsolideras enligt kapitalandelsmetoden istället för klyvningsmetoden.

Volvo
Leveranserna av Volvolastbilar uppgick till 9 562 fordon under april, en ökning med 13% jämfört med samma månad föregående år.

I Europa minskade leveranserna till 3 394 lastbilar, en minskning med 3% jämfört med april föregående år.

I Nordamerika minskade leveranserna med 3% till 2 350 fordon jämfört med samma månad 2012. Jämfört med föregående månad ökade leveranserna med 34%.

Leveranserna i Sydamerika ökade med 88% till  2 279 fordon. I Brasilien ökade leveranserna av Volvolastbilarna med 123% till 1 882 fordon jämfört med april föregående år.

Leveranser per marknad:

Leveranser

April

Förändring

Ackumulerat

under året

Förändring

Volvo

2013

2012

 

2013

2012

 

Europa

3 394

3 510

-3%

11 381

13 500

-16%

    Västra Europa

2 169

2 197

-1%

7 509

9 154

-18%

    Östra Europa

1 225

1 313

-7%

3 872

4 346

-11%

Nordamerika

2 350

2 431

-3%

6 323

8 929

-29%

Sydamerika

2 279

1 210

88%

7 576

5 674

34%

Asien

1 051

829

27%

3 701

3 472

7%

Övriga marknader

488

469

4%

1 642

1 888

-13%

Totalt Volvo

9 562

8 449

13%

30 623

33 463

-8%

 

 

 

 

 

 

 

Medeltunga lastbilar (7-16t)

142

148

-4%

461

566

-19%

Tunga lastbilar (>16t)

9 420

8 301

13%

30 162

32 897

-8%

Totalt Volvo

9 562

8 449

13%

30 623

33 463

-8%

Mack
Leveranserna av Macklastbilar uppgick till 2 096 fordon under april månad, en minskning med 19% jämfört med april 2012. Jämfört med föregående månad ökade leveranserna med 23%.

Leveranser per marknad:

Leveranser

April

Förändring

Ackumulerat under året

Förändring

Mack

2013

2012

 

2013

2012

 

Europa

 

 

 

1

 

 

    Västra Europa

 

 

 

1

 

 

    Östra Europa

 

 

 

 

 

 

Nordamerika

1 848

2 238

-17%

5 406

8 380

-35%

Sydamerika

152

270

-44%

707

708

0%

Asien

6

2

200%

6

4

50%

Övriga marknader

90

72

25%

295

412

-28%

Totalt Mack

2 096

2 582

-19%

6 415

9 504

-33%

 

 

 

 

 

 

 

Tunga lastbilar (>16t)

2 096

2 582

-19%

6 415

9 504

-33%

Totalt Mack

2 096

2 582

-19%

6 415

9 504

-33%


Renault Trucks
Leveranserna av Renaultlastbilar minskade under april månad med 13% till 3 568 fordon jämfört med samma månad föregående år.

I Europa minskade leveranserna med 10% till 2 940 fordon. I västra Europa minskade leveranserna med 4% .

De förkortade arbetsveckorna stoppades i april vilket resulterade i en ökning av leveranserna med 9% jämfört med mars månad.

Leveranser per marknad:

Leveranser

April

Förändring

Ackumulerat under året

Förändring

Renault Trucks

2013

2012

 

2013

2012

 

Europa

2 940

3 267

-10%

10 168

13 273

-23%

    Västra Europa

2 775

2 902

-4%

9 426

11 876

-21%

    Östra Europa

165

365

-55%

742

1 397

-47%

Nordamerika

9

5

80%

31

37

-16%

Sydamerika

66

128

-48%

232

335

-31%

Asien

181

326

-44%

633

1 143

-45%

Övriga marknader

372

366

2%

1 391

1 598

-13%

Totalt Renault Trucks

3 568

4 092

-13%

12 455

16 386

-24%

 

 

 

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

1 047

1 127

-7%

3 588

4 864

-26%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

569

537

6%

2 184

2 345

-7%

Tunga lastbilar (>16t)

1 952

2 428

-20%

6 683

9 177

-27%

Totalt Renault Trucks

3 568

4 092

-13%

12 455

16 386

-24%


UD
Leveranserna av UDlastbilar minskade i april månad med 22% till 1 346 fordon jämfört med samma månad föregående år. Leveranserna i Japan minskade med 14% på grund av föregående års starka efterfrågan som då påverkades av regeringens stimulansåtgärder.

Leveranser per marknad:

Leveranser

April

Förändring

Ackumulerat under året

Förändring

UD

2013

2012*

 

2013

2012

 

Nordamerika

30

38

-21%

184

214

-14%

Sydamerika

14

23

-39%

37

50

-26%

Asien

883

1 257

-30%

3 791

5 646

-33%

Övriga marknader

419

405

3%

1 483

1 665

-11%

Totalt UD

1 346

1 723

-22%

5 495

7 575

-27%

 

 

 

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

108

130

-17%

428

593

-28%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

534

921

-42%

2 255

3 951

-43%

Tunga lastbilar (>16t)

704

672

5%

2 812

3 031

-7%

Totalt UD

1 346

1 723

-22%

5 495

7 575

-27%

Ej konsoliderad verksamhet

 

 

 

 

 

 

   DND (100%)

23

60

-62%

77

165

-53%

Totalt

1 369

1 783

-23%

5 572

7 740

-28%

* Omräknat enligt nya redovisningsregler från den 1 januari 2013, där 50-50 joint-ventures konsolideras enligt kapitalandelsmetoden istället för klyvningsmetoden.

Eicher*
Leveranserna av lastbilar uppgick i april till 2 741 lastbilar, en minskning med 16% jämfört med samma månad föregående år.
 
Leveranser per marknad:

Leveranser

April

Förändring

Ackumulerat under året

Förändring

Eicher (100%)

2013

2012

 

2013

2012

 

Asien

2 741

3 245

-16%

12 836

15 199

-16%

Totalt Eicher

2 741

3 245

-16%

12 836

15 199

-16%

 

 

 

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

404

347

16%

1 606

1 862

-14%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

1 764

2 106

-16%

8 375

10 166

-18%

Tunga lastbilar (>16t)

573

792

-28%

2 855

3 171

-10%

Totalt Eicher

2 741

3 245

-16%

12 836

15 199

-16%

* För 2013 rapporteras Eicher enligt kapitalandelsmetoden där försäljning och leveranser inte konsolideras in i Volvokoncernen.

2013-05-17

Besök även Lastbilsleveranser på Volvokoncernen.se >>

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:

Mediarelationer

Volvokoncernen:
Kina Wileke, 0765-53 72 29

Lastbilsvarumärken:
Renault Trucks, Charlotte Roudovski, +33 4 72 96 29 76
Mack, Kim Pupillo, +1 336 393 2640
Volvo, Anders Vilhelmsson, 031-322 38 79
UD, Per Sundström, +81 80 40 64 92 33

Investor Relations:
AB Volvo, Christer Johansson, 0739-02 25 22
AB Volvo, Patrik Stenberg, 031-66 13 36
AB Volvo, Anders Christensson, 031-66 11 91

PDF (Swe) of press release
PDF (Eng) of press release
Utskriftsvänlig version