2009-02-27

Inbjudan till årsstämmaby Press Information – AB Volvo

AB Volvos årsstämma äger rum onsdagen den 1 april 2009 kl 15.00 i Lisebergshallen, Göteborg.

Aktieägare som vill delta vid årsstämman måste anmäla sig antingen per telefon 020-39 14 50 eller 031-66 00 00, eller via Volvokoncernens webbplats, www.volvogroup.com, www.volvokoncernen.se, eller per post till AB Volvo, Juridik, 405 08 Göteborg. Anmälan ska ske senast torsdagen den 26 mars 2009.

AB Volvo avser inte att hålla någon presskonferens med anledning av stämman, men ledamöter av styrelsen kommer att stanna kvar en stund efter stämmans slut för att svara på frågor från medierna. Pressrummet kommer att finnas i anslutning till stämmolokalen.

Massmedier som önskar delta vid stämman kan anmäla detta till Medierelationer, AB Volvo, på telefon 031-66 11 27 alternativt 031-66 13 73.

Annonsen med kallelsen till årsstämman bifogas i detta utskick.

Välkomna!

AB Volvo

2009-02-27

Invitation to Annual General Meeting 2009
Invitation to Annual General Meeting 2009
Language version of the press release: Annual General Meeting of AB Volvo
Language version of the press release: Annual General Meeting of AB Volvo
Utskriftsvänlig version