2013-09-18

Lastvagnsleveranser augusti 2013by Pressrelease - AB Volvo

Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick i augusti till 12 864 fordon, en minskning med 4 procent jämfört med samma månad föregående år.

Volvokoncernen
Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsvarumärken (Volvo, Mack, Renault Trucks, UD och Eicher):

Leveranser

Augusti

Förändring

Ackumulerat

under året

Förändring

Volvokoncernen

2013

2012*

                            

2013

2012

Europa

3 774

4 617

-18%

45 457

53 345

-15%

    Västra Europa

2 921

3 133

-7%

35 576

40 351

-12%

    Östra Europa

853

1 484

-43%

9 881

12 994

-24%

Nordamerika

3 188

3 287

-3%

28 041

34 394

-18%

Sydamerika

2 598

2 326

12%

18 843

14 640

29%

Asien

2 137

2 137

 

17 572

20 447

-14%

Övriga marknader

1 167

1 083

8%

10 250

11 326

-10%

Totalt Volvokoncernen

12 864

13 450

-4%

120 163

134 152

-10%

 

 

 

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

562

833

-33%

8 015

10 264

-22%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

1 108

1 217

-9%

10 361

13 396

-23%

Tunga lastbilar (>16t)

11 194

11 400

-2%

101 787

110 492

-8%

Totalt Volvokoncernen

12 864

13 450

-4%

120 163

134 152

-10%

Ej konsoliderad verksamhet

   Eicher (100%)

2 373

3 067

-23%

22 399

26 476

-15%

   DND (100%)

17

31

-45%

162

321

-50%

Totalt

15 254

16 548

-8%

142 724

160 949

-11%


* Omräknat enligt nya redovisningsregler från den 1 januari 2013, där 50-50 joint-ventures konsolideras enligt kapitalandelsmetoden istället för klyvningsmetoden.

Volvo
Leveranserna av Volvolastbilar uppgick till 7 590 fordon under augusti, en ökning med 6 procent jämfört med samma månad föregående år.

I Europa uppgick leveranserna till 2 204 lastbilar, en minskning med 4 procent jämfört med augusti föregående år. Just nu pågår en omfattande förnyelse av produktprogrammet med fem nyligen lanserade modeller; Volvo FH, Volvo FM, Volvo FMX, Volvo FE och Volvo FL. Samtliga nya modeller innehåller tekniska lösningar som gör förarens jobb enklare och mer effektivt.

I Nordamerika minskade leveranserna med 2 procent till 1 708 fordon jämfört med samma månad 2012.

Leveranserna i Sydamerika ökade med 19 procent till 2 368 fordon jämfört med augusti 2012. I Brasilien ökade leveranserna med 17 procent till 2 032 fordon jämfört med motsvarande månad föregående år.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Augusti

Förändring

Ackumulerat

under året

Förändring

Volvo

2013

2012

 

2013

2012

Europa

2 204

2 306

-4%

25 084

27 188

-8%

    Västra Europa

1 539

1 316

17%

16 832

17 541

-4%

    Östra Europa

665

990

-33%

8 252

9 647

-14%

Nordamerika

1 708

1 745

-2%

15 565

17 646

-12%

Sydamerika

2 368

1 992

19%

16 820

12 320

37%

Asien

858

753

14%

7 616

6 925

10%

Övriga marknader

452

353

28%

3 585

3 846

-7%

Totalt Volvo

7 590

7 149

6%

68 670

67 925

1%

 

 

 

 

 

 

 

Medeltunga lastbilar (7-16t)

88

104

-15%

1 043

1 128

-8%

Tunga lastbilar (>16t)

7 502

7 045

6%

67 627

66 797

1%

Totalt Volvo

7 590

7 149

6%

68 670

67 925

1%

 

Mack
Leveranserna av Macklastbilar uppgick till 1 730 fordon under augusti månad, en minskning med 8 procent jämfört med augusti 2012. 
 
Leveranser per marknad:

Leveranser

Augusti

Förändring

Ackumulerat under året

Förändring

Mack

2013

2012

2013

2012

Europa

 

15

-100%

1

26

-96%

    Västra Europa

 

 

 

1

 

 

    Östra Europa

 

15

-100%

 

26

-100%

Nordamerika

1 456

1 493

-2%

12 167

16 320

-25%

Sydamerika

164

295

-44%

1 382

1 542

-10%

Asien

2

1

100%

14

30

-53%

Övriga marknader

108

86

26%

637

755

-16%

Totalt Mack

1 730

1 890

-8%

14 201

18 673

-24%

 

 

 

 

 

 

 

Tunga lastbilar (>16t)

1 730

1 890

-8%

14 201

18 673

-24%

Totalt Mack

1 730

1 890

-8%

14 201

18 673

-24%

 

Renault Trucks
I augusti levererades 2 008 Renaultlastbilar vilket är en minskning med 30 procent jämfört med samma månad föregående år. I västra Europa har leveranserna av Renaultlastbilar minskat med 24 procent, och i östra Europa minskat med 61 procent.

I juni lanserade Renault ett helt nytt produktprogram bestående av fyra olika lastbilsserier; T-serien för fjärrtransport, C-serien för anläggningsarbete, K-serien för tungt anläggningsarbete och D-serien för distribution. Produktionen av den nya lastbilsserien har startat och de första leveranserna förväntas i september.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Augusti

Förändring

Ackumulerat under året

Förändring

Renault Trucks

2013

2012

 

2013

2012

Europa

1 570

2 296

-32%

20 372

26 131

-22%

    Västra Europa

1 382

1 817

-24%

18 743

22 810

-18%

    Östra Europa

188

479

-61%

1 629

3 321

-51%

Nordamerika

12

3

300%

86

57

51%

Sydamerika

58

23

152%

541

687

-21%

Asien

94

289

-67%

1 387

2 517

-45%

Övriga marknader

274

260

5%

3 081

3 498

-12%

Totalt Renault Trucks

2 008

2 871

-30%

25 467

32 890

-23%

 

 

 

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

412

686

-40%

7 128

8 993

-21%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

283

358

-21%

4 254

4 596

-7%

Tunga lastbilar (>16t)

1 313

1 827

-28%

14 085

19 301

-27%

Totalt Renault Trucks

2 008

2 871

-30%

25 467

32 890

-23%

 

UD
Leveranserna av UD lastbilar stannade på1 536, vilket är samma nivå som i augusti föregående år.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Augusti

Förändring

Ackumulerat under året

Förändring

UD

2013

2012*

2013

2012

Nordamerika

12

46

-74%

223

371

-40%

Sydamerika

8

16

-50%

100

91

10%

Asien

1 183

1 094

8%

8 555

10 975

-22%

Övriga marknader

333

384

-13%

2 947

3 227

-9%

Totalt UD

1 536

1 540

0%

11 825

14 664

-19%

 

 

 

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

150

147

2%

887

1 271

-30%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

737

755

-2%

5 064

7 672

-34%

Tunga lastbilar (>16t)

649

638

2%

5 874

5 721

3%

Totalt UD

1 536

1 540

0%

11 825

14 664

-19%

Ej konsoliderad verksamhet

   DND (100%)

17

31

-45%

162

321

-50%

Totalt

1 553

1 571

-1%

11 987

14 985

-20%

* Omräknat enligt nya redovisningsregler från den 1 januari 2013, där 50-50 joint-ventures konsolideras enligt kapitalandelsmetoden istället för klyvningsmetoden.

Eicher*
Leveranserna av lastbilar uppgick i augusti till 2 373 lastbilar, en minskning med 23 procent jämfört med samma månad föregående år.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Augusti

Förändring

Ackumulerat under året

Förändring

Eicher (100%)

2013

2012

2013

2012

Asien

2 373

3 067

-23%

22 399

26 476

-15%

Totalt Eicher

2 373

3 067

-23%

22 399

26 476

-15%

 

 

 

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

369

362

2%

3 055

3 219

-5%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

1 390

2 077

-33%

14 430

17 725

-19%

Tunga lastbilar (>16t)

614

628

-2%

4 914

5 532

-11%

Totalt Eicher

2 373

3 067

-23%

22 399

26 476

-15%

* För 2013 rapporteras Eicher enligt kapitalandelsmetoden där försäljning och leveranser inte konsolideras in i Volvokoncernen.

2013-09-18

Besök även lastbilsleveranser på Volvokoncernen.se >>


Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:

Media Relations

Volvo Group:
Karin Wik, +46 765-53 10 20
Truck brands:
Renault Trucks, Charlotte Roudovski, +33 4 72 96 29 76
Mack, Kim Pupillo, +1 336 393 2640
Volvo, Anders Vilhelmsson, +46 31 322 38 79
UD, Per Sundström, +81 80 40 64 92 33

Investor Relations:
Christer Johansson, AB Volvo, +46 739 02 25 22
Patrik Stenberg, AB Volvo, +46 31 661336
Anders Christensson, AB Volvo, +46 31 661191
John Hartwell, Volvo Group North America, +1 201-252-8844


 

 

 


Press release in Swedish
Press release in English
Utskriftsvänlig version