Forskning för framtida teknik

Forskning och teknikutveckling är inte bara spännande områden i vår produktutveckling, de är också nödvändiga för att Volvokoncernen och samhället i stort ska klara av de utmaningar vi står inför.
Om du vill läsa mer om vad framtiden har att erbjuda så finns det ytterligare information på våra engelska sidor under Research & Technology på VolvoGroup.com.