bildtext: Projekt och samarbeten

Samhällsengagemang

Tillsammans med övriga samhällsaktörer försöker Volvokoncernen att bidra till en gynnsam samhällsutveckling på flera olika sätt.

Kunskapsdelning med andra intressenter är den främsta strategin för de projekt och samarbeten vi engagerar oss i.

Några initiativ anges nedan, men det finns många fler.