Sustainability & Public Affairs

Sustainability & Public Affairs arbetar f?r att fr?mja Volvokoncernens relationer mellan samh?llets akt?rer (t ex beslutsfattare, myndigheter, icke-statliga organisationer och universitet) samt Volvokoncernens aff?rsomr?den. values@volvo.com


? ?Kontakter

?? ?
?Andreas Svenungsson ? Andreas Svenungsson, Public affairs,?andreas.svenungsson@volvo.com?
? ?Mats Deleryd ? Mats Deleryd, Core value management, mats.deleryd@volvo.com
? ?Malin Ripa ? Malin Ripa, CSR management, malin.ripa@volvo.com

?Urban Wass ? Urban Wass, Research and innovation policy, Urban.Wass@volvo.com
?
?Frederique Biston ? Frederique Biston, Volvo Group EU-representation office, frederique.biston@volvo.com