bildtext: Bränsleceller

Starkare för varje dag

Bränsleceller kan vara framtidens kraftkälla för tunga fordon. Som ett första steg kan bränsleceller användas för att driva hjälpsystemen, men längre fram kan de kanske utgöra den huvudsakliga kraftkällan i fordonen.

Tekniken bakom bränsleceller innebär att kemisk energi omvandlas till elektrisk energi.

Andas rent bränsle
Eftersom bränslet består av väte och syre och avgaserna består av vatten är det helt rent. Till och med bränslecellens energiomvandling är helt ren, så det blir inga problem med utsläpp av partiklar, kväveoxider eller koldioxid.

Inom en nära framtid kommer det att bli möjligt att använda bränsleceller för att driva de hjälpsystem i ett fordon som i dag drivs av dieselmotorn. På så sätt kommer det att bli möjligt att minska bränsleförbrukningen och därmed även utsläppen av koldioxid.

Bara fördelar
Att använda bränsleceller som en del i en mikrohybridlösning är en intressant kombination och kan minska bränsleförbrukningen väsentligt.

En APU-enhet (Auxiliary Power Unit) kan användas för kylning och uppvärmning och för att driva fläktar och andra elsystem som behövs för förar- och lastmiljön. Det gör att tomgångskörningen kan minskas ordentligt. Den bränslecellsdrivna APU-enheten skulle kunna förbättra effektiviteten med så mycket som 40 procent jämfört med den encylindriga förbränningsmotor som vanligen driver enheten.

En ytterligare fördel med bränsleceller är att omvandlingen från kemisk till elektrisk energi är helt ljudlös.

Ett bränsle att räkna med
Om 30 eller 40 år kanske bränslecellerna kommer att vara så effektiva att de kan användas som kraftkällor i tunga fordon i större skala. På längre sikt är bränslecellstekniken dessutom av stort intresse för fartyg, flygplan och andra rörliga enheter som kräver en kompakt och miljövänlig strömförsörjning.

Inom Volvokoncernen anser vi att bränslecellstekniken har stor framtida potential, och vi arbetar därför med att utveckla bränsleceller för en rad olika användningsområden.

Powercell Sweden

Statliga Fouriertransform investerar 60 MSEK i bränslecellsbolaget Powercell Sweden AB
Pressinformation 2009-10-27