bildtext: Vårt miljöarbete

Garanterad miljöprestanda

Som en av världens största tillverkare av tunga kommersiella fordon bär Volvo ansvar för att minska produkternas påverkan på miljön. Omsorg om miljön är därför ett av Volvokoncernens kärnvärden.

En lång erfarenhet av förebyggande miljöarbete har gett oss möjlighet att stärka både vår egen och våra kunders konkurrenskraft, medan vi samtidigt bidrar till en positiv samhällsutveckling.

En gemensam miljöpolicy

Något av det viktigaste för hanteringen av miljöfrågorna inom Volvokoncernen är beslutet att en enda miljöpolicy ska gälla för koncernens alla delar.

Miljöpolicyn utgör grunden för vårt miljöledningssystem och våra strategier, mål, revisioner och verksamheter. Den styr oss i rätt riktning och ser till att rätt beslut fattas inom alla delar av verksamheten.

Förutom att sänka utsläppen från fabrikerna ser vi även till att de företag vi samarbetar med uppfyller våra miljökrav.