bildtext: Tillverkning

Olika processer uppfyller samma krav

Volvokoncernen har produktionsanläggningar med många olika framställningsprocesser i 19 länder.

Sätter ribban högt
Oavsett storlek och plats måste alla tillverkningsenheter uppfylla våra minimikrav när det gäller miljön och bedriva ett pågående förbättringsprogram.

Enligt kraven måste energiförbrukning, avfallsmängder och utsläpp i vatten och luft övervakas. Dessutom anges maximala utsläppsnivåer i luft och vatten.

Det strängaste kravet gäller
Dessa krav utgör ett första försök att definiera miniminivåer för ett antal parametrar med syfte att främja en mer harmoniserad prestanda. De flesta fabriker ligger långt över minimikraven, är ISO-certifierade, rapporterar miljödata och visar en stadig förbättring.

Grundprincipen är att Volvokoncernens verksamheter måste uppfylla relevanta lagstadgade krav eller miljökraven för Volvokoncernens produktion, beroende på vilka som är strängast.