De senast publicerade miljönyheterna

Genom att fokusera på miljöfrågorna är vi övertygade om att vi kan skapa mervärde för kunderna, samtidigt som vi bidrar till en hållbar utveckling.

Volvokoncernen deltar i flera samarbetsprojekt som syftar till att bidra till en hållbar rörlighet. Vi strävar också efter att ha en öppen dialog och informera samhället om koncernens verksamhet och framtida planer. Här hittar du våra senast publicerade nyheter om frågor som rör miljön.

Omsorg om miljön är ett av Volvokoncernens kärnvärden. Redan i vårt uppdrag anger vi att våra produkter ska vara av överlägsen kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön.

Miljönyheter

Loading...