Evenemang och projekt

Viktiga miljöprojekt

Volvokoncernen deltar i flera samarbetsprojekt som syftar till att bidra till en hållbar rörlighet. Vi strävar också efter att ha en öppen dialog och informera samhället om koncernens verksamhet och framtida planer.

Här följer några av  våra samarbets- och kommunikationsinitiativ inom miljöutveckling.