bildtext: DME-teknik

DME – från laboratoriet till verkligheten

För att kunna hantera klimatförändringarna och säkra tillgångarna behöver vi hållbara och energieffektiva biobränslen. Om vi vill skapa koldioxidneutrala transporter räcker det inte med att utveckla motorer för förnybara bränslen. Vi behöver även storskalig framställning och distribution av de förnybara bränslena.

Främjar andra generationens biobränslen
BioDME-projektet ska visa att förändringar är möjliga och belysa vilka anpassningar av infrastrukturen och motortekniken som krävs för att lansera dimetyleter (DME), ett av den andra generationens biobränslen. Projektet koordineras av Volvokoncernen.

- Det krävs samarbete mellan aktörer inom flera områden för att utveckla hållbara biobränslen. Det här projektet kommer att visa att denna nödvändiga förändring också är möjlig, säger Patrik Klintbom, samordnare för alternativa bränslen och urea vid Volvo Technology AB.

Från produktionsanläggningen till tankstället
BioDME-projektet omfattar hela teknikkedjan, från produktionsanläggningen, via distributionsnätverket, till tankställena. Kedjans sista länk utgörs av ett antal Volvolastbilar i fältprov.

Ett lovande bränsle inför framtiden
Ur ett helhetsperspektiv tillhör DME ett av den andra generationens mest lovande biobränslen.
DME som framställs av biomassa har hög energieffektivitet och ger låga växthusgasutsläpp från källan till hjulet. Bränslet är giftfritt, och det avger mycket låga avgasutsläpp. Men det kräver en ny typ av tankställen.

- DME är en gas som hanteras i flytande form under lågt tryck. Därmed krävs särskilda tankställen. Men eftersom stora oljebolag är med i projektet innebär det inga problem för fordonen som ska testas, säger Patrik Klintbom avslutningsvis.

Integrerad framställning på pappersbruken
DME framställs genom förgasning av biomassa. Det bränsle som används i BioDME-projektet framställs av svartlut från ett pappersbruk.