Volvokoncernen och "REACH"

Den kemiska lagstiftningen i Europeiska Unionen (EU) "Reach" (förordning (EG) nr 1907/2006) har en stor inverkan på kemiska och liknande industrier över hela världen, som tillverkar och/eller importerar kemiska ämnen, beredningar och varor till EU. Föreskriften skall förbättra skyddet av människors hälsa och miljön samt förbättra kunskapen om kemikalier i samhället.

Volvokoncernen arbetar aktivt med "REACH" och har en gemensam strategi där varje bolag i Volvokoncernen ansvarar för att uppfylla REACH-bestämmelserna. REACH-förordningen har en inverkan på leverans av material och komponenter samt på kommunikation.

För mer information, var vänlig kontakta:  support.REACHinformation@volvo.com