bildtext: Lösningar

Alternativa vägar till effektivitet

Det finns många lösningar för att sänka kostnaderna och bränsleförbrukningen och samtidigt se till att dagens miljöpåverkan från våra produkter blir så låg som möjligt.

Ekokörning
Hur mycket bränsle som förbrukas av en lastbil beror framför allt på hur fordonet körs. Därför erbjuder vi kunderna flera möjligheter att påverka bränsleförbrukningen i rätt riktning.
Vi har ett stort utbud av förarutbildningar i ekonomisk och miljövänlig körning, däribland en interaktiv, webbaserad utbildning.

Verktyg för bränsleeffektivitet
Flera av Volvokoncernens affärsområden erbjuder lösningar för att sänka bränsleförbrukningen och bränslekostnaderna.
Renault Trucks erbjuder Optifuel och Volvo Lastvagnar har utarbetat Fuelwatch-konceptet, som bland annat innefattar däcktrycksövervakning och aerodynamisk utrustning för lastbilar. Föraren får dessutom information om bränsleförbrukningen i realtid.

Bättre kontroll ger omedelbart resultat
Ett ytterligare exempel på vad Volvokoncernen kan erbjuda är transportinformationssystem som Volvo Link och Dynafleet. Med hjälp av dem kan kunderna styra hur de enskilda fordonen körs och hur mycket bränsle som förbrukas.
Erfarenheten visar att en kombination av förarutbildning och Dynafleet kan leda till bränslebesparingar på mellan 5 och 15 procent.

Ju större, desto bättre
Ett ganska enkelt sätt att förbättra transporteffektiviteten är att implementera det vi inom Volvokoncernen kallar det europeiska modulsystemet, European Modular System (EMS). EMS främjar användningen av större fordonsekipage på stora motorvägar.
Med tyngre och längre ekipage kan två sådana fordon utföra samma arbete som tre av dagens lastbilar. På så sätt minskar trafikstockningarna, bränsleförbrukningen och utsläppen avsevärt.

Chart: Bus Rapid Transit, Mexico