Volvokoncernens Code of conduct

Följer principerna för FN:s Global Compact

Code of Conduct är Volvokoncernens policy för korrekt företagsagerande och beteende och Volvokoncernens engagemang för sina anställda, affärspartners och andra intressenter. Det gäller för alla medlemmar i styrelsen, och alla anställda i Volvokoncernen.

Vår uppförandekod förbinder sig till principerna i FN:s Global Compact, som syftar till att anpassa företag med mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljövård och anti-korruption. Volvokoncernen stöder fördraget sedan 2001 och var en av de första företagen att underteckna det.

Principerna i vår Code of Conduct är också baserad på OECD: s riktlinjer för multinationella företag.

Redan 1982 införde Volvokoncernen ett organisatoriskt dokument liknande nuvarande uppförandekod.

En helhetssyn
Uppförandekoden inkluderar affärsmässiga principer, miljömässiga principer och mänskliga rättigheter och praxis på arbetsplatsen.

Bland annat föreskriver Volvokoncernens uppförandekod att koncernen skall stödja de mänskliga rättigheterna, iaktta politisk neutralitet, rapportera om sin miljöprestanda, och erbjuda en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla sina medarbetare.