bildtext: Tidigare miljörapporter

Tidigare miljöredovisningar

Volvokoncernen har publicerat miljöredovisningar sedan 1990. Rapporteringen om hållbarhetsfrågor har ingått i årsredovisningen från 2001.

Sedan 2007 har vi valt att ge ut separata hållbarhetsredovisningar, men hållbarhetsfrågorna behandlas fortfarande i årsredovisningen. Detta återspeglar att miljöfrågorna har utvecklats till att omfatta ett bredare hållbarhetsperspektiv.