Gröna korridorer för effektiva transporter

Volvokoncernen har inlett ett samarbete inom regeringens logistikforum och med myndigheterna för att förverkliga EU-kommissionens idé om miljöanpassade godstransporter i "Gröna korridorer". Målet är att minska påverkan på miljön och samtidigt öka effektiviteten och säkerheten på vägarna genom särskilt anpassade transportsträckor för tung trafik.

Godstransporterna ökar
EU-kommissionen räknar med att godstransporterna i Europa kommer att ha ökat med 50 procent mellan år 2000 och 2020. De ökade volymerna kommer att kräva satsningar på alla transportslag, inklusive järnväg och sjöfart.

bildtext: Gröna korridorer

I "Gröna korridorer" ska det vara lätt att lasta om gods mellan olika transportslag som tåg, lastbil och båt.

Effektivare godshantering
För att stödja utvecklingen av gröna transportkorridorer inleder nu Volvokoncernen och transportföretaget DB Schenker, vilka båda ingår i regeringens logistikforum, ett samarbete med VINNOVA och Vägverket. Syftet är att tillsammans starta ett projekt rörande en effektivare hantering av gods på svenska vägar.

EU:s handlingsplan
Projektet ligger i linje med EU:s handlingsplan för logistik som just pekar på behovet av gröna transportkorridorer där godstrafiken koncentreras till effektiva motorvägar, sjövägar och järnvägar som kompletterar varandra så att transporterna blir så miljövänliga som möjligt.