Modulsystem

Modulsystem

Ett sätt att optimera långdistanstransporter är att använda modulsystemsfordon baserade på standardiserade moduler. Kortare fordon kan ersättas med längre fordon vid speciella vägnät, vilket skulle öka transporternas effektivitet och minska miljöpåverkan.