De beschermheer van de oceanen ontvangt de Volvo Environment Prize

Een van ‘s werelds meest innovatieve onderzoekers van de toekomst van de oceanen en het leven onder de zeespiegel, professor Rashid Sumaila, ontvangt de Volvo Environment Prize 2017. Als econoom stelt hij zich vragen bij traditionele manieren om het zeeleven te beheren en heeft hij nieuwe denkwijzen geïntroduceerd, zoals het beschermen van de open zee als “visreservoir” voor de wereld.
“De oceanen moeten beschermd worden - ons leven hangt ervan af”
Rashid Sumaila, professor aan de University of British Columbia, Canada, is de laureaat van de Volvo Environment Prize 2017.

Professor Rashid Sumaila leidt de Fisheries Economics Research Unit, Institute for the Oceans and Fisheries aan de University of British Columbia, Canada. Wetenschappers stellen al jarenlang statistieken op, die duidelijk aantonen dat de wereldwijde visvangst is gestagneerd en nu zelfs afneemt, ondanks steeds grotere inspanningen van vissersvloten over de hele wereld.

“Er is duidelijk wetenschappelijk bewijs, ondersteund door rapporten van vissers wereldwijd, dat we momenteel te veel vis vangen. Door overbevissing raakt ons visbestand uitgeput”, zegt Rashid Sumaila.

Ooit werden de wereldzeeën, die 70 procent van het aardoppervlak bestrijken, beschouwd als een eindeloze bron waaruit de mens kon putten. Maar vandaag staan ze onder grote druk. Globale visbedrijven vangen jaarlijks zo'n 130 miljoen ton vis, zowel legaal als illegaal. Het is een enorme business, met een economische impact van circa USD 500 miljard per jaar, om de broodnodige eiwitten voor miljarden burgers en jobs voor tientallen miljoenen werknemers te leveren. Nu de wereldwijde visvangst afneemt, zijn zowel de sector als de voedselveiligheid in gevaar.

Het onderzoek van Rashid Sumaila is gericht op alle aspecten van de toekomstige gezondheid van de oceanen: overbevissing, gemorste olie, vervuiling door plastic, verzuring van de oceanen en klimaatverandering. Maar hij reikt ook oplossingen aan voor het beheer van de biosfeer in zee. Een van zijn suggesties is de commerciële visvangst op volle zee te verbieden.

De exclusieve economische zones buiten de kuststroken worden doorgaans bewaakt en gecontroleerd door individuele landen. Maar de gebieden in volle zee vormen twee derde van het oceaanoppervlak. Ze zijn eigendom van iedereen en niemand, wat betekent dat ze voor het grijpen liggen - en niet verdedigd worden.

Rashid Sumaila heeft een volledig verbod op visvangst op volle zee voorgesteld, een idee dat aanvankelijk als volkomen onrealistisch werd beschouwd. Dat ligt nu anders en het eerste beschermde gebied op volle zee, de Rosszee in Antarctica, wordt van kracht op 1 december 2017. Hij is uitgenodigd om zijn idee voor te stellen aan de Verenigde Naties, de Global Ocean Commission en de American Association for the Advancement of Sciences.

“Als we de volle zee zouden beschermen, zouden we gebieden creëren waar vissen kunnen schuilen en groeien. Later kunnen deze vissen dan de economische zones van de landen bevolken. Dat is niet alleen goed voor de biodiversiteit in de oceaan maar ook voor de economie”, zegt Rashid Sumaila.

Een ander onderzoeksgebied van Rashid Sumaila zijn subsidies aan vissersvloten. Die vindt hij voornamelijk schadelijk en een van de factoren achter overbevissing. Aan de hand van berekeningen schatten hijzelf en andere onderzoekers dat het op wereldwijde schaal nodig zou zijn om de huidige vissersvloten aanzienlijk in te krimpen.

“De wetenschap toont aan dat we dat moeten doen. Als je iets opnieuw wilt opbouwen, moet je het eerst afbreken. Als we het visbestand weer laten groeien, kunnen we meer beginnen te vissen en kunnen we mensen wereldwijd helpen met gezonde dierlijke eiwitten. Te stellen dat de oceanen in ons levensonderhoud voorzien, is geen understatement: de oceanen hebben bescherming nodig en de manier waarop we ermee omgaan, heeft een grote invloed op onze huidige en toekomstige generaties.”

De motivatie van de jury van de Volvo Environment Prize Foundation:

“Professor Sumaila is één van ‘s werelds meest innovatieve onderzoekers van de toekomst van de oceanen. Hij integreert de maatschappelijke en economische dimensies met ecologie, wetgeving, wetenschap over visvangst en traditionele kennis om nieuwe paden te effenen voor duurzame visvangst. Hij is een uiterst doeltreffende, sterk interdisciplinaire onderzoeker die één van de meest complexe globale duurzaamheidskwesties van de 21e eeuw aanpakt.”

Dat wordt beaamd door de voorzitter van de University of British Columbia, professor Santa Ono:

“Wij zijn ongelofelijk trots op professor Rashid Sumaila. Hij is niet alleen één van de meest geciteerde wetenschappers, hij beschikt bovendien over de gave om de wetenschap tot leven te brengen, voor zowel kinderen, leken als experts met interesse in duurzaamheid, klimaatverandering en de economie van de visserij, een gebied waarin hij pionier is.”

Voor meer informatie over de Volvo Environment Prize en de winnaar van dit jaar kunt u contact opnemen met de voorzitter van de jury, professor Will Steffen, Fenner School of Environment and Society, Australian National University, e-mail: will.steffen@anu.edu.au
Telefoon: +61 2 6125 4588

De Volvo Environment Prize werd opgericht in 1988 en is een van 's werelds meest prestigieuze milieuprijzen. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen die bijzondere wetenschappelijke ontdekkingen hebben gedaan op het vlak van het milieu en duurzame ontwikkeling. De prijs, bestaande uit een diploma, een glazen beeldje en een bedrag van 1,5 miljoen Zweedse kronen (150.000 euro), wordt op 29 november 2017 uitgereikt tijdens een ceremonie in Stockholm.

Voor meer informatie over de laureaat van 2017 en de Volvo Environment Prize:  www.environment-prize.com