Werkplekleren bij Volvo Group Trucks in Gent

Vandaag is Volvo Group Trucks in Gent één van de grootste werkgevers in de Gentse regio. De Gentse site stelt bijna 4.500 medewerkers tewerk, in België is dat iets meer dan 4.700. Met “werkplekleren” wil de Gentse Volvo Trucks vestiging een diverse groep van kandidaten aantrekken die kunnen kennis maken met het werken in een industriële omgeving. De kandidaten doorlopen een 5-daagse opleiding en verruimen zo hun kennis en vaardigheden. Deze ervaring kan cursisten helpen bij het beslissen van hun job keuze. Wat een win is voor de kandidaat, organisatie en maatschappij.
Volvo-Trucks-Sasko-Cuklev
Sasko Cuklev, Director Autonomous Solutions bij Volvo Trucks, bestempelt de overeenkomst met Brønnøy Kalk AS als een ware doorbraak. “Het is onze eerste commerciële overeenkomst met een klant. Alles draait om onze samenwerking om nieuwe oplossingen te ontwikkelen, de flexibiliteit en efficiëntie te verhogen en de productiviteit op te drijven."

Werkplekleren in Volvo Group Trucks operations

Volvo Group Trucks staat voor een organisatiecultuur waarbij werken en leren geïntegreerd verlopen. Werkplekleren staat voor leren door doen waardoor dit project mooi aansluit bij de cultuur van het bedrijf.

De Gentse Volvo Trucks vestiging beschikt vandaag al over een Trainingscenter waar medewerkers diverse opleidingen volgen, zowel technische trainingen als verhogen van kennis op gebied van onder andere veiligheid, ergonomie en kwaliteit.

Vooraleer aan de slag te gaan, volgt elke medewerker eerst een 5-daagse opleiding over productietechnieken, logistieke flows, lean manufacturing, veiligheid & ergonomie, Volvo waarden, kwaliteit en organisatiestructuur.
Met het werkplekleren stelt Volvo deze opleiding open voor pas afgestudeerde jongeren en werkzoekenden, zodat zij kunnen ontdekken wat een job in een industriële omgeving precies inhoudt. Bovendien verhogen ze hun kennis en competenties in deze specifieke onderdelen.

De opleiding wordt gratis aangeboden. In het Volvo Trucks Trainingscenter werken gecertificeerde trainers, wie slaagt ontvangt dan ook een erkend certificaat met vermelding van de verworven kennisgebieden.

Iedereen die interesse heeft in deze opleiding doorloopt eerst een selectieproces om zeker te zijn dat de opleiding voor de kandidaat de juiste is en deze met succes zal kunnen afronden.

Koen Knippenberg, vice president van de Gentse Volvo vrachtwagenfabriek, gelooft alvast in het project: “Competente en geëngageerde medewerkers zijn de ruggengraat van elke onderneming. Daarom is het belangrijk dat medewerkers zich kunnen vinden in de waarden en normen van ons bedrijf maar ook in de specifieke functies van onze fabriek. Met werkplekleren willen we nieuw talent aantrekken en opleiden en zo het aantal kandidaten dat bewust kiest voor Volvo Group Trucks verhogen.”

Related News

Laatste nieuws

Latest Press Release